Mahátmá Ghándí: Nejprve změň sebe.

Buď prvním koho změníš. Ty musíš být tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.

 

 

Buďte vítáni ve Studiu Jóga Litoměřice.

Studio Jóga Litoměřice funguje od roku 2014 jako místo, kde můžete praktikovat jógový systém vytvořený B.K.S. Iyengarem známý jako Iyengar jóga pod vedením certifikové lektorky Iyengarovy jógy Sylvie Baráškové.

B.K.S. Iyengar vytvořil systém jógy, který je pochopitelný a uchopitelný i pro naši „západní“ civilizaci. Skrze vlastní neutuchající každodenní praxi rozpracoval do detailu vnitřní pochody odehrávající se ve fyzickém, fyziologickém, emočním i mentálním těle a jejich provázanost s úrovní duchovní. Přiblížil tak jógu našemu extrovertnímu (na venek zaměřenému) způsobu vnímání. Od toho, co jsme schopni vnímat na povrchu – obraz, formu, tvar přes koncentrované zaměřování pozornosti na jednotlivé části těla, konkrétní pohyby či akce, k prohlubování vnímání vlastních pocitů, emočních hnutí i mentálního rozpoložení v dané situaci (jógové pozici = ásaně). 

Iyengarův systém uspokojuje naši západní – lineární, rozjetou, pádící mysl zaměřenou více na vnější objekty než na vnitřní prostor nikdy nekončícími možnostmi variant sekvencí pozic (ásan), jež zároveň jakoby nenápadně a nepozorovaně sjednocuje rozevlátost mysli s leností těla do kompaktního celku lidské bytosti, která má radost z volného vědomého pohybu, hravosti a lehkosti bytí.

Jazýček vah, kde na jedné misce je vědomí a na druhé nevědomí, se tak pomaloučku posouvá směrem k vědomí a i když se zdá ještě daleko, je to cesta správným směrem.

Nevědomost a neuvědomění je naším největším omezením a způsobuje veškerá naše utrpení. Dvounohý, vzpřímeně se pohybující člověk je jediný tvor na Zemi, který je schopen a nadán k tomu vědomě zažívat propojení přírody s božským principem (prakrti s purušou). A vzpřímené postavení páteře je toho základní podmínkou.

Právě proto se správnému vzpřímenému postavení páteře jóga ve své ásanové praxi intenzivně věnuje. Vyvážená, pravidelná a soustavná praxe jógových ásan vede postupně k bezbolestnému vzpřímenému držení těla a z něj vycházející bezbolestné používání těla v běžném životě.

Pouhé provádění ásan je jen jedním z aspektů jógové praxe, dalšími jsou porozumění vlastnímu tělu, mysli a dechu.  Ásana je ve skutečnosti procesem pohlédnutí do sebe sama. Lidé často uvažují o vnitřní cestě jako o prostředku vedoucímu k seberealizaci. Na začátku této cesty musí člověk nejprve zaměřit pozornost na první objekt, první nástroj – tělo, které jinak zůstane zcela opomenuto. Známe tělo, protože jsme se o něm učili ve školách. Studium anatomie a fyziologie nás vybavilo objektivní znalostí těla. Mnoho hluboko skrytých detailů a citlivosti jako je přesné a uvážlivé protahování paží a dolních končetin zůstávají praktikujícímu neznámé. Otvírání dlaní a chodidel není vůbec porozuměno, protože v nich není žádné vědomí. Rovněž účinky těchto pohybů zůstávají neznámé. Zvedání a otvírání hrudníku, vyklenutí a záklon hrudní páteře, nebo rozpínání břišní stěny nám jsou také zcela cizí. Obrácená poloha těla je už úplně mimo naší představu. Člověk běžně postrádá odvahu hýbat se, protahovat se, rotovat, zaklánět se nebo balancovat. Aby mohl tyto věci provádět, musí nejprve nabýt víru a odvahu. Každá akce má někde nějaký účinek, který musí být nalezen a zaznamenán. 

Účelem společné ásanové praxe je nejprve zvládnutí základních pohybů a pozic těla (začátečnický kurz) a poté hlubší zkoumání sebe sama, dosažení vnitřní penetrace – prostoupení vědomí do fyzického, fyziologického i organického těla (otevřené lekce a navazující kurzy). 

V běžném životě je tělo opomíjeno. Připomíná nám svou existenci pouze tehdy, když se objeví bolest nebo nemoc. Často ke svému tělu zaujímáme (nevědomě) negativní postoj. Je opomíjeno jednotlivcem i společností a zároveň považováno za samozřejmost. Každý by měl v sobě rozvinout přístup k vlastnímu tělu, jeho regeneraci, obnově a udržení energie, neboť tělo je prvním a nejdůležitějším nástrojem k uskutečnění vnitřní cesty.

O provádění pránájámy dnes v médiích bohužel zjistíme více mylných informací než těch správných. Dýchání se děje neustále od prvního nádechu k poslednímu výdechu nevědomě a automaticky. Stejně jako tělo, uvědomíme si i dech až v momentě, kdy se v jeho průběhu vyskytne nějaká překážka ať už fyzická nebo emocionální. Uvědomění si vlastního dechu je nezbytné. Pohyby těla  a mysli mění pohyby dechu a přerušují jeho proud. Proto musí člověk umět zvolit správný pohyb ve správný čas a připoutat mysl k pohybu dechu tak, aby se pohyboval po královské cestě k probuzení životní energie.

Převážná část z nás začne s jógovou praxí proto, že má problém, který se projevuje na úrovni fyzického těla. Bolest zad je zastoupena největší měrou. Přibývá nyní ale stále více těch, kteří vyhledávají jógu pro uvolnění mentálního napětí. Je skvělé zažít, jak přesná a důsledná práce s fyzickým tělem příznivě působí na náš nervový systém a naši mysl. A pokud ásanovou praxi propojíte s pránájámou (práce s dechem) a také s pročítáním filozofických textů o józe (ale i jiných, protože cest je bezpočtu, princip je však stále stejný) bude vaše cesta plnější a pro vás samé uspokojivější.

B.K.S. Iyengar byl jedním z géniů, kteří ovlivnili, a skrze své žáky stále ovlivňují, obrovské množství lidí na Zemi ve smyslu zvyšování úrovně vědomí. Každý z nás může začít u sebe a skrze svou osobní praxi jógy přispět ke zvyšování úrovně kolektivního vědomí planety jejíž jsme součástí.

Systém jógy podle Iyengara je již daný a zůstává stejný. Každý jeho žák i učitel bude však nutně tento systém interpretovat skrze své vlastní vnímání a pochopení, skrze svou osobní zkušenost. Pojďme nyní společně prostřednictvím jógové praxe se vzájemnou úctou a tolerancí k Iyengarově systému i sobě navzájem zvyšovat úroveň vědomí na planetě Zemi.

Těším se na Vás!

Namaste   Sylvie