Iyengar jóga   –   MEDITACE V POHYBU

Buďte vítáni ve Studiu Jóga Litoměřice.

Studio Jóga Litoměřice funguje od roku 2014 jako místo, kde můžete praktikovat jógový systém vytvořený B.K.S. Iyengarem známý jako Iyengar jóga pod vedením certifikové lektorky Iyengarovy jógy Sylvie Baráškové.

Účelem společné ásanové praxe (fyzické cvičení) je nejprve zvládnutí základních pohybů a pozic těla v začátečnickém kurzu a poté v dalších otevřených lekcích či navazujících kurzech postupně hlubší zkoumání a uvědomování si sebe sama.

V běžném životě je tělo opomíjeno. Připomíná nám svou existenci pouze tehdy, když se objeví bolest nebo nemoc. Často ke svému tělu zaujímáme, byť nevědomě negativní postoj. Je opomíjeno jednotlivcem i společností a zároveň považováno za samozřejmost. Každý může v sobě rozvinout přístup k vlastnímu tělu, jeho regeneraci, obnově a udržení energie, neboť tělo je prvním a nejdůležitějším nástrojem k uskutečnění vnitřní cesty.

Systém jógy podle Iyengara je již daný a zůstává svým způsobem stejný. Každý jeho žák i učitel bude však tento systém nutně interpretovat skrze své vlastní vnímání a pochopení, skrze svou osobní zkušenost. Pojďme se společně a přitom každý sám, se vzájemnou úctou a tolerancí k Iyengarově systému i sobě navzájem, učit porozumět vlastnímu tělu, mysli a dechu. Zvýšit vědomí sebe samých a tím přispět všem.

Namaste.